hits

Håndballens framtid?

Håndballens framtid? https://www.vg.no/sport/haandball/haandball/fransk-stjerne-mener-norge-var-respektloese-deilig-aa-se-nora-moerk-graate/a/24213090/ Det er å anta at håndballjentene har person...

Uønsket bildedeling.

Uønsket bildedeling. Uønsket bildedeling har visst blitt en trend. Ekstra fokus får det selvfølgelig når profilerte idrettsutøvere blir utsatt for denslags. Idrettsorganisasjonene har egne mentalt...

Folkeopplysning?

Programserien "Folkeopplysning" er på lufta igjen. Så et par av disse i første serien, men fant serien uinteressant. Så fikk jeg vite at mental trening skulle være tema, og det ville jeg se. Konklu...

Bekymrer du deg syk?

Bekymrer du deg syk? http://www.abcnyheter.no/livet/2015/12/06/195185502/bekymrer-du-deg-syk Denne artikkelen forteller at det er mulig å lære teknikker for å gi mer ro i sjelen for en som bekymr...

Spørsmål og kommentarer til kurset i Mental trening

Spørsmål og kommentarer til kurset kan legges her.

12 negative tanker

Denne linken har blitt lagt ut på Kilden et par ganger, senest i dag. Å lage kontra-affirmasjoner mot negative tanker er ganske nyttig, men for at de skal ha mer effekt enn det pepp-prat en fotball...

Mental trening for mobbeofre.

   Det er helt opplagt at øvelsesrekken i boken "Helbredelse af traumer" (dansk utgave) av Peter Levine vil være til stor hjelp for mobbeofre. Det har jeg egen erfaring med. Mer enn 10 å...

Innføring i mental trening. Brev 7.

    Sett mål - og nå dem. Personlig utvikling dreier seg stort sett om å overvinne eller nøytralisere våre utfordringer og nå våre mål. For å få til det må vi selvfølgelig ha klart for...

Ensomme studenter.

Kom tilfeldigvis over denne Dagblad-artikkelen fra i fjor: http://www.dagbladet.no/2013/11/20/nyheter/utdanning/ensomhet/studenter/30412414/ Det er vel å anta at studenter i hvert fall har intel...

Innføring i mental trening. Brev 6.

Innføring i mental trening. Brev 6. Affirmasjoner. Affirmasjoner og positive setninger er stort sett det samme, men brukes på forskjellige måter. Positive setninger brukes i selvprogrammering og ...

Innføring i mental trening. Brev 5.

Innføring i #mental trening. Brev 5. Selvprogrammering. Når du nå har mestret avspenningsteknikken, er du klar til å begynne arbeidet med å endre vaner og de uheldige sider ved din personlighet ...

Innføring i mental trening. Brev 4.

Avspenning. Selvprogrammering består av to deler, en avspenningsteknikk som skal gjennomgås i dette brevet, og påvirkning av grunnleggende holdninger ved hjelp av positive setninger. For å lett...

Innføring i mental trening. Brev 3.

Vinn venner. Mennesket er et sosialt vesen og fungerer best i samspill med andre. Men dessverre er det slik at enkelte av oss ikke har noen å spille på lag med. Selv om det som regel er et midlert...

Innføring i mental trening. Brev 2.

Innføring i #mental trening. Brev 2. Bli venn med deg selv. Tenk deg at du har to venner. Den ene støtter deg, oppmuntrer deg, hjelper og trøster deg når verden går deg imot. Den andre bruker...

Innføring i mental trening. Brev 1.

Dvel ved det positive. Vi skal begynne dette kurset med en læresetning: Det er våre #tanker som former vårt liv. Vil vi endre vårt liv, må vi endre våre tanker. Du vil kanskje kalle dette en sann...

Mental trening

Mental trening har som mål å la tanker, følelser, ord og handlinger tjene egne #mål og interesser. Det er nok mest kjent som et verktøy for idrettsfolk, men MT er et nyttig verktøy for alle som har...
Bjørn Hansen

Bjørn Hansen

70, Marker

Tema for denne bloggen vil være det som kan kalles Alternativ psykologi: Mental trening Enneagrammet John Bradshaw`s teorier Peter A. Levine`s teorier

Kategorier

Arkiv