hits

120dB?

Som nevnt annet sted følger jeg den svenske FB-gruppa 120dB i forbindelse med bearbeiding av eget traume. Så skriver jeg en del innlegg for å motarbeide spredning av løgnen om at voldtekstofre er ødelagt for livet som gjentas gang på gang både i innlegg og kommentarer.

Som kommentar til et innlegg om ei ung jente som tok sitt eget liv fire uker etter en fullbyrdet voldtekt skrev jeg dette:

"Medlemstallet i denne gruppa faller stadig. Innleggene i denne tråden gjør nok lite for å endre den trenden. Å gjøre noe med politikere og kriminelle elementer er et langsiktig prosjekt. Mer konstruktivt er å gjøre noe for å hjelpe de som blir rammet. Det gikk altså fire uker før den unge jenta tok sitt eget liv. Det kan bare bety at den hjelp hun fikk enten var for dårlig eller fraværende. Her er et par tips.

Moderatorer bør øyeblikkelig slette innlegg som serverer løgnen "ødelagt for livet". Det er noe overgrepsutsatte unge jenter bør få slippe å lese her.

Så bør disse jentene få mer direkte hjelp. Det bør dannes støttegrupper med tre til fem medlemmer i alle lokale miljøer. Disse bør ha egen erfaring med den type overgrep som offeret er utsatt for. Så bør gruppa ha kontakt, helst med psykolog med etterutdanning i fysisk avtraumatisering, alternativt også en SE- eller TRE-terapeut., som kan tre inn på kort varsel. Det er høyst nødvendig å få forløst kamp/flukt/frys-energien så fort som mulig. En vanlig psykolog har kun erfaring med samtaleterapi. Traumer er et fysisk problem og kan ikke helbredes med samtaleterapi mer enn det kan helbrede andre fysiske sykdommer/problemer.

Terapeuter jobber ikke gratis, så gruppa må sette i gang en innsamlingsaksjon i nærmiljøet for å bygge opp et fond for å dekke utgiftene."

Så løftet jeg tråden et par ganger for å vise den fallende trend i medlemstallet. Det likte visst administrasjonen dårlig, for hele tråden ble slettet.

Det er da grunn til å spekulere litt i hva som er hensikten med den gruppa. Det er helt klart at FB i stor utstrekning blir brukt til utagering av egne traumer. Det er også helt klart at å lese all den dritten som blir servert for mange er mental selvskading. Det er nok årsaken til at medlemstallet i gruppa er i nedadgående trend. Gruppa kan også drive et økonomisk eller politisk spill. Økonomisk fordi pilleprodusenter ser seg tjent med at ofrene for overgrep blir gående på piller resten av livet. Politisk fordi det er en faktor som for den politiske eliten tilsier at ofrene ikke bør få relevant behandling.

Som nevnt bør offeret så fort som mulig komme i behandling hos psykolog med etterutdanning i fysisk avtraumatisering. Den uforløste kamp/flukt/frys-energi kan forløses rimelig raskt. Men psykologen får et annet problem. Offerets tanker om hendelsen må endres fra innadrettet sinne til utadrettet sinne. Å rette sinne mot overgripere har lite for seg. Det er lite offeret kan gjøre med dem. Det berettigede sinne må rettes mot de som er ansvarlige for importen av kriminelle elementer.

7370 voldtekter ble anmeldt i Sverige i 2017. Ingen grunn til å tro at det blir færre i år. Det betyr at rask og adekvat behandling av overgrepet vil gi 7500 svært motiverte motstandere av gjeldende politikk. Med familie og eget nettverk burde hver av dem kunne påvirke minst ti personer i sin omgangskrets. Det betyr 75000 som ikke vil la sin stemme gå til de politiske partier som er ansvarlige for importen av kriminelle elementer.

Regn bare ikke med at politikere vil legge to pinner i kors for å hjelpe overgrepsoffere ut av traumet. Da heller et liv med piller. Traumatiserte mennesker styres mer av følelser enn fornuft. De er lette ofre for taleføre politikere.

2 kommentarer

kaosverden89

07.05.2018 kl.14:52

❤️

Bjørn Hansen

09.05.2018 kl.07:30

Takker:)

Skriv en ny kommentar