Liljens vei.

 

Hva er Liljen?

Et greit utgangspunkt som svar på det spørsmålet er å fortelle hva Liljen ikke er. Liljen er ingen organisasjon, og skal aldri bli det, ut fra den læresetning at alle organisasjoner før eller senere blir infiltrert av maktmennesker som vil bruke den til sine egne formål. 

Liljen er en gruppe mennesker med felles bakgrunn og felles interesser som samarbeider for å nå Liljens mål på det personlige plan: Frihet fra fortidens lenker. Et voksent menneske er et produkt av arv og miljø. Den genetiske arv er det lite å gjøre noe med. Årsaken til menneskelig lidelse ligger i miljøpåvirkning, og gruppearbeidet består i å rette opp de mentale skader forårsaket av mer og mindre inkompetente omsorgspersoner og traumer. Parallelt med det arbeidet drives det også rollespill som sosial trening på de forskjellige stier. Etter fire år går så eleven ut av Liljen for å dyrke sin egen Lilje. Noen velger å bli lærer i sin egen gruppe, mens andre danner grupper for å samarbeide om Liljens politiske mål: Å skape en verden hvor kjærlighet og fred hersker, eller som det også kan sies: Å manifestere Edgar Cayce`s visjon om "The age of the Lily".

Som nevnt annet sted hadde jeg et kreativt gjennombrudd i 1993 i forhold til Liljen. Da var jeg for gammel til å danne en gruppe å bli lærer for, så jeg satte meg fore å omdanne Liljen til et nett-prosjekt. Det tok sin tid. Først skrev jeg det kurset i mental trening som ligger på hjemmesiden. Gjennom årene er mitt bibliotek av diverse selvhjelpsbøker blitt ganske omfattende og jeg fant at Enneagrammet ville være et nyttig hjelpemiddel. John Bradshaw`s bok "Som å komme hjem" hadde jeg i biblioteket og ville teste hans metode for å se om den kunne fungere som erstatning for gruppeterapien. Personlig hadde jeg ikke noe bruk for metoden, jeg var jo allerede i mål. Trodde jeg. Det ventet en overraskelse. Liljens metode for å drive ut skam egner seg best som gruppearbeid, og etter flere år ble jeg tipset om Peter Levine`s bøker. Hans metode måtte også testes, og en ny overraskelse ventet.

Faktisk regner jeg nå med at jobben med å omdanne Liljen til et nettprosjekt er gjort. Pensum er da dette:

Kurset i mental trening som ligger på hjemmesiden: http://www.liljensvei.com/Bjorns%20sider/Mental%20trening.html

Boken "Enneagrammets visdom" (dansk utgave) av Don Richard Riso og Russ Hudson

Boken "Som å komme hjem" av John Bradshaw http://www.nb.no/nbsok/nb/bc66b1d516c84d25cabc66b0b5b9a988#0

Boken "Helbredelse af traumer" (dansk utgave) av Peter A. Levine.

Med dette pensumet skulle alle kunne gjøre jobben med å fri seg fra fortidens lenker på egen hånd. Det er nå likevel min mening at samarbeid i en gruppe hvor alle er hverandres terapeuter er uslåelig som terapeutisk instrument. For de som har mulighet for det er det absolutt å anbefale å lage en studiering med tre til fem personer på samme alder og med samme bakgrunn.

I den tradisjonelle Liljen er det en lærer og han/hun kan ha opptil 9 elever, og det blir så lærerens oppgave og sette sammen mindre grupper av elever med samme bakgrunn. Don Richard Riso, Russ Hudson, John Bradshaw og Peter Levine er lærere med atskillig større faglig tyngde i forhold til å nå Liljens mål på det personlige plan enn en lærer i Liljen. Men det er en annen ulempe med å ha lærere som ikke er fysisk til stede. I Liljen har læreren styringsrett i forhold til progresjonen i arbeidet. En person med styringsrett må også ei gruppe som arbeider uten fysiske lærere ha. Det gjøres best ved at lederfunksjonen går på omgang mellom deltakerne. I Liljen er det møte en gang i uka hvor en av de seks stier er tema. I en slik Liljen light som jeg anbefaler blir temaene Mental trening, Enneagrammet, John Bradshaw`s bok og Peter Levine`s bøker. Så blir det opp til gruppa om pensum også skal inneholde noe om den åndelige dimensjon. Det blir så å velge en leder som har ansvaret for hvert av disse punktene og som da har styringsrett i forhold til progresjonen for det temaet.

For virkelig å få sving på utviklingen kan ei gruppe vurdere å flytte sammen i et Lilje-kollektiv.

 

Én kommentar

Dette var jo litt spennende!

Greit med en start kabel for å sette livet igang på rett vei..

Skriv en ny kommentar

Bjørn Hansen

Bjørn Hansen

67, Marker

Tema for denne bloggen vil være det som kan kalles Alternativ psykologi: Mental trening Enneagrammet John Bradshaw`s teorier Peter A. Levine`s teorier

Kategorier

Arkiv

hits